Nacházíte se: 

Smart FIRE

Kotle na pelety SmartFire (regulace s DOTYKOVYM ovládáním)

Kotle na pelety SmartFIRE s ocelovým výměníkem jsou osazeny nerezovým hořákem nové konstrukce, který ve spojení s kvalitní regulací kotle a výměníkem kotle dokážou velmi efektivně spalovat dřevěné pelety (účinnost přes 90%, emisní třída 5 dle EN303-5 : 2012, EcoDesign).

Peletové kotlel jsou vybaveny ve vysokém standardu : DOTYKOVÝM ekvitermním regulátorem ecoTOUCH, internetovým modulem ecoNET, automatickým čištěním výměníku, automatickým čištěním hořáku, automatickým zapalováním, automatickou regulací výkonu kotle a ventilátoru. Mechanickým zabezpečení proti prohoření paliva (otočným litinovým turniketem), ktkerý zcela vylučuje možnost prohoření paliva do násypky.

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2014-2020 a NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2014-2020 - Prioritní osy 2.1, Operačního programu Životní prostředí – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností - 

SmartFire11 .... registrován pod číslem SVT231, s lamda sodnou SVT21213

SmartFire15 .... registrován pod číslem SVT7071, s lambda sondou SVT20937

SmartFire22 .... registrován pod číslem SVT7070, s lambda sondou SVT20938 

SmartFire31 ... registrován pod číslem SVT22535 s lambda sondou

SmartFire41 ... registrován pod číslem SVT22536 s lamda sondou

SmartFire SF11 (velikost zásobníku paliva 130 l)

smartfire 11 kwPlně automatický kotel na pelety, vhodný zejména pro nízkoenergetické domy. Velmi malé rozměry, plně automatický provoz a plně vybavený regulátor EcoTOUCH800P, to vše ve standardní ceně bez příplatků.

- aut.zápal, aut.čištění hořáku,aut.čištění výměníku kotle
- aut.modulace výkonu, sonda lambda, ecoNEt wi-fi modul
- EcoTOUCH dva okruhy UV ekvitermně, TUV, AKU nádoba, ……

- oběhové čerpadlo. 3-cestný termostatický ventil (ochrana vratné vody)

Za příplatek – pneumatické podávání paliva a odpopelnění

SmartFire SF15, SF22, SF41 (velikost zásobníku paliva 150, 240, 400 l)

smartfire 21 a 41 kwPlně automatické peletové kotle, vhodné pro nezateplené domy a větší domy. Velmi kompaktní rozměry, plně automatický provoz a plně vybavený regulátor EcoTOUCH800P, to vše ve standardní ceně bez příplatků.

- aut.zápal, aut.čištění hořáku,aut.čištění výměníku kotle
- aut.modulace výkonu, sonda lambda, ecoNEt wi-fi modul
- EcoTOUCH dva okruhy UV ekvitermně, TUV, AKU nádoba, ……

- oběhové čerpadlo. 3-cestný termostatický ventil (ochrana vratné vody)

Za příplatek – pneumatické podávání paliva a odpopelnění

 

 

SmartFire SF69 a SF81 (velikost zásobníku paliva 300 l)

smartfire 69 a 81 kwPlně automatické peletové kotle, vhodný zejména pro střední objekty (penziony, firemní areály, školky ….). Velmi kompaktní rozměry, plně automatický provoz a plně vybavený regulátor EcoTOUCH800P, to vše ve standardní ceně bez příplatků.

- aut.zápal, aut.čištění hořáku,aut.čištění výměníku kotle
- aut.modulace výkonu, sonda lambda, ecoNEt wi-fi modul
- EcoTOUCH dva okruhy UV ekvitermně, TUV, AKU nádoba, ……

- oběhové čerpadlo. 3-cestný termostatický ventil (ochrana vratné vody)

Za příplatek – pneumatické podávání paliva a odpopelnění

 

DOPORUČENÉ PALIVO: dřevěné pelety (pr. 6 mm) 

RUČNÍ TOPENÍ: nelze topit ručně, kotel je provozován výhradně v automatickém režimu

 

hks lazar

Výrobcem těchto produktů je HKS Lazar

regulace ecoTouch800

ecoMAX800 P
Max. výkon: 11, 15, 22, 31, 41, 69, 81 kW
 
materiál: ocel palivo: dřevěné pelety (pr. 6mm)
podavač: automatický šnekový účinnost:

třída 5 a EcoDesign
(dle EN 303-5 : 2012)

hořák: nerezový výměník: ocel
řídící jednotka: EcoTOUCH 800P objem zásobníku: 130, 150, 240, 300, 400 l
ecoTOUCH display SF obr celni SF obr celni levy SF obr celni pravy SF obr cisteni vymeniku SF obr rez kotlem SF obr skupina SmartFire 11 kW řez SmartFire 11 kW SmartFire 11 kW otevřený SmartFire 69 a 81 kW z čela SmartFire 69 a 81 kW

Obecný popis

Kotel SmartFIRE je určen pro spalování dřevěných pelet, je vybaven regulací EcoTOUCH800P  která umožňuje řídit ekvitermně 2x topný okruh a výrobu TUV, AKUmulační nádobu. Automatickým mechanismem pro čištění výměníku kotle (u kotlů SF15, SF22 a SF41 s ručním ovládáním), automatickým čištěním hořáku a automatickým zapalováním. Regulace umožňuje nastavit tři stupně výkonu kotle, kdy podle teploty kotlové vody dochází k automatickému řízení výkonu kotle s cílem zabránit zbytečnému cyklování.

Po automatickém zapálení kotle, kotel přejde do automatického režimu práce. Regulace kotle pak automaticky řídí množství podávaného paliva a výkon ventilátoru. Díky automatickému řízení kotel dosahuje vysoké tepelné účinnosti a nízkých emisí ve spalinách.

Spalovací komora

Ve spalovací komoře je umístěn hořák kotle, ve kterém probíhá spalování paliva v automatickém režimu. Hlavní část hořáku je zhotovena z nerezového materiálu , který udržuje vyšší teploty v hořáku pro dobré spalování.

Výměník kotle

Horní část kotle tvoří trubkový výměník tepla, kdy trubkovnice jsou umístěny svisle. Pro maximální využití místa, a dosažení co nejmenší velikosti je část trubkovnic výměníku kotle vedena v celé délce zadní části kotle, kdy připojení komína je netradičně umístěno zcela u podlahy (platí pro kotle SF15, SF22 a SF41, jinak je sopouch v horní části). Na víku výměníku kotle je umístěn keramický deflektor, který odráží teplo spalin zpět do výměníku kotle.

Čištění výměníku kotle

V trubkovnicích výměníku kotle jsou místěny pružiny, které slouží k čištění (zároveň plní funkci turbolátorů), čištění výměníku probíhá automaticky.

U kotlů SF15, SF22 a SF41 je mechanismus čištění s ručním ovládáním, kdy  ovládací páka je umístěna na boční straně kotle . Pro správnou činnost kotle je nutné pravidelně s pákou zahýbat a rozkmitat pružiny, čímž dojde k oklepání nánosů polétavého prachu v trubkovnicích. Pokud kotel není pravidelně čištěn, může dojít k zablokování mechanismu čištění, proto je nutné čistit min. 1 x týdně.

ZA PŘÍPLATEK pak lze vybavit kotel automatickým čištěním výměníku se servopohonem

Podavač paliva

Palivo je do hořáku podáváno ze zásobníku paliva šikmým šnekovým dopravníkem, a poté gravitačně padá do keramického hrnce hořáku. Proti prohoření paliva do zásobníku, je do podávácí cesta vřazen mechanický turniket, který v každé své poloze odděluje zásobník od ohniště.

ZA PŘÍPLATEK pak lze vybavit kotel pneumatickým podavačem paliva, který se umísťuje do víka zásobníku.

Přívod spalovacího vzduchu

Odtahový ventilátor zajišťuje dodávku nutného množství vzduchu pro proces dokonalého spalování v topeništi. Vzduch je přisáván do prostoru hořáku přes nasávací otvor v dolní části kotle, výkon ventilátoru je regulován elektronicky pomocí regulace. Spalovací proces je možno dále seřídit na klapkách primárního a sekundárního spalovacího vzduchu.

Nerezový hořák

Hlavní část hořáku je tvořena nerezovým hrncem, v jehož spodní části je pohyblivý rošt, který je v pravidelných intervalech automaticky odsunut a popel spadne do popelníku.

Zapalovač - horkovzdušný

Zařízení, které automaticky zapálí hořák, pracuje na horkovzdušném principu, kdy el. horkovzdušný zapalovač fouká horký vzduch do prostoru hořáku. Celý proces je řízen regulací EcoTouch.

Typ SF 22/150 L SF 41/150 L
Šířka mm 920 1050
Výška mm 1480 1480
Hloubka mm 635 790

 

PODROBNÉ INFORMACE VIZ TECHNICKÝ LIST

 

Tepelně technické parametry

Typ SF 22 SF 41
Nominální výkon černé uhlí: kW - -
Nominální výkon hnědé uhlí: kW - -
Nominální výkon dřevěné pelety: kW 21 35/41
Účinnost max. % 92,1 92,1
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím