Prohlídky kotlů
Nacházíte se: 
Kotle » Dotace na kotle » Olomoucký kraj

Kotlíková dotace Olomoucký kraj

KOTLÍKOVÉ DOTACE OLOMOUCKÝ KRAJ 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2,
Operačního programu Životní prostředí – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností.

Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. V jejich gesci bude finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům – fyzickým osobám za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na pevná paliva,
  • plynový kondenzační kotel,
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
  • „mikro“ energetická opatření.

Olomoucký kraj vyhlašuje VÝZVU 

k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“ (dále jen „dotační titul“) v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech“.

Cílem dotačního titulu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území  kraje.

1. HARMONOGRAM VÝZVY ROK 2016

Příjem žádostí: od 22. 02. 2016

Ukončení přijímání žádostí: 13. 05. 2016 do 12:00 hodin (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve)

Podání žádosti: osobně na podatelně krajského úřadu, poštou nebo: 

na podatelnu detašovaného pracoviště Krajského úřadu Olomouckého kraje v Šumperku v prostorách Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk, Bulharská 8, a to v následujících dnech a časech:

22. 02. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
23. 02. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
24. 02. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
29. 02. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
02. 03. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.

na podatelnu detašovaného pracoviště Olomouckého kraje v Jeseníku na adrese Dukelská 1240/27, a to v následujících dnech a časech:

22. 02. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
23. 02. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
24. 02. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
01. 03. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.
03. 03. 2016 - od 08:00 do 17:00 hod.

Popřípadě

jiným způsobem přípustným podle zvláštních právních předpisů (např. emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@kr-olomoucky.cz nebo datovou zprávou do datové schránky vyhlašovatele ID: qiabfmf). V případě doručení tímto způsobem bude v předmětu emailu, resp. věci datové zprávy uveden text: „DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÉ DOTACE I.“.

V případě způsobu doručení žádosti poštou v listinné podobě, datovou zprávou do datové schránky ID: qiabfmf nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu e-podatelna@kr-olomoucky.cz upozorňujeme, že takto doručené žádosti budou zaevidovány pracovníkem podatelny vyhlašovatele do elektronického evidenčního systému maximálně do 24 hodin od doručení žádosti poštou v listinné podobě, do datové schránky či e-mailu e-podatelny, přičemž do těchto 24 hodin se započítávají pouze pracovní dny. Pro tyto účely bude pro takto doručené žádosti rozhodný datum a čas evidence do elektronického evidenčního systému pracovníkem podatelny vyhlašovatele.

Odkaz na webové stránky kraje: www.kr-olomoucky.cz

Užitečné odkazy: Státní fond životního prostředí- seznam registrovaných výrobků a další informace www.sfzp.cz

Dokumentace k podání žádosti:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím