Nacházíte se: 
Kotle » Legislativa » Kotle emisní třída 5

Kotle emisní třída 5

Emisní třída kotle udává jakého limitu jednotlivý kotel na tuhá paliva a jakou maximální účinnost dosáhl za ideálních podmínek na zkušebně (dle metodiky EU ČSN 303-5:2012). Emisní třída kotle je vždy uvedena na výrobním štítku kotle a v technické dokumentaci. Tato emisní třída bývá na základě výsledků měření spalovacích a dalších zkoušek přiřazena kotli a v podstatě tím udává jeho technologickou vyspělost. Dalším důležitým parametrem v emisní třídě je jeho účinnost, a to jak při nominálním tak i při sníženém výkonu.

Tabulka s přehledem emisních požadavků na jednotlivé emisní třídy,  dle UE ČSN 303-5:2012

Dodávka
paliva
Palivo Jmenovitý
tepelný
výkon
Mezní hodnoty emisí
CO OGC prach
mg/m3 při 10% O2a
kW třída třída třída třída třída třída třída třída třída
3 4 5 3 4 5 3b 4 5
ruční biopaliva ≤ 50 5 000 1 200 700 150 50 30 150 75 60
> 50 ≤ 150 2 500 100 150
> 150 ≤ 500 1 200 100 150
fosilní
paliva
≤ 50 5 000 150 125
> 50 ≤ 150 2 500 100 125
> 150 ≤ 500 1 200 100 125
samočinná biopaliva ≤ 50 3 000 1 000 500 100 30 20 150 60 40
> 50 ≤ 150 2 500 80 150
> 150 ≤ 500 1 200 80 150
fosilni
paliva
≤ 50 3 000 100 125
> 50 ≤ 150 2 500 80 125
> 150 ≤ 500 1 200 80 125

POZNÁMKA 1 - Hodnoty prachu v této tabulce vycházejí ze zkušeností s gravimetrickou filtrační metodou. Použitá metoda musí být uvedena v protokolu o zkoušce. Emise pevných částic, měřeno podle této evropské normy, nezahrnuje kondenzovatelné organické látky, které mohou tvořit dodatečné pevné částice, když se spaliny smísí s okolním vzduchem. Hodnoty nejsou proto přímo srovnatelné s hodnotami naměřenými metodami s ředěním v tunelu, ani nemohou být přímo převedeny do koncentrací částic v okolním vzduchu.
POZNÁMKA 2 - Dodatečné zkušenbní metody a mezní hodnoty emisí, které platí v některých zemích, jsou uvedeny v odchylkách typu A v příloze C.

a - Vtahuje se k suchým spalinám, 0 °C, 1 013 mbar.
b - Kotle třídy 3 pro paliva typu E pdole 1.2.1. nebo e-paliva podle 1.2.3. v této tabulce a označené klasifikací E-paliva a e-paliva nemusí splňovat požadavky na emise prachu. Skutečná hodnota musí být uvedena v technické dokumentaci a nesmí překročit 200 mg/m3 při 10% O2.

V současné době je nejvyšší stupeň emisní třídy 5. stupeň. Jak jsme si již řekli v článku „EKOLOGICKÝ KOTEL", aby bylo dosaženo stavu, kdy kotel bude skutečně tuto třídu po dobu svého provozu plnit, je nutno vždy používat kvalitní palivo v našem případě hnědé uhlí a také kotel správně provozovat. Často se stává, že nevhodným provozováním či méně kvalitním uhlím, popřípadě kombinací obou faktorů, dochází ke stavu kdy kotel místo nejvyšší emisní třídy č. 5, má parametry výrazně nižší, což má za následek že veškerá snaha o zkvalitnění ovzduší je ta tam.

V dnešní době již nemá cenu kupovat kotle nižší emisní třídy, protže v souvislosti s dotacemi, které jsou masivně rozšířené, jsou podporovány pouze kotle v 5. emisní třídě, a navíc ještě musí plnit parametry EKODESIGNu. Slovo ekodesign a jeho charakteristiku, jsme si vysvětlili v našem druhém článku, který vám doporučuji si přečíst.

Můžeme si položit otázku, proč již v tuto chvíli není legislativně stanovena emisní třída 6., která by automaticky zahrnovala parametry ekodesignu, a vše by bylo mnohem jednodušší. Často se totiž stává, že mnozí potencionální klienti hledají kotel v 5. emisní třídě, který by rádi uplatnili v rámci kotlíkové dotace, avšak neví, že musí také plnit parametry ekodesign. Zkrátka je mate to, že i když kotel plní doposud nejvyšší emisní třídu, a to třídu 5, tak tím to zdaleka nekončí.  Pravděpodobně i nadále bude docházet k neustálému tlaku na snižování emisní a emisní třídy budou ostatně jako u všech technologických výrobků spalující fosilní paliva přísnější a přísnější, ale věříme, že výrobci tepelné techniky se s touto výzvou poperou.  V nebližších letech bude ale i nadále nejvyšší emisní třída 5. společně s parametry ekodesignu o čemž svědčí již zmiňovaná kotlíková dotace.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím