Nacházíte se: 
Kotle » Legislativa » Ekologické kotle

Ekologické kotle

SmartFire 69 a 81 kWEkologický kotel je dnes velmi hojně používané slovo a společně se podíváme, čím je to způsobeno. Emise, uhlíková stopa, ekologie a ostatní podobná slova jsou tím, co svět děsí více a více. Tento fakt má za následek, že vlády po celém světě se zavazují výrazně snižovat negativní účinky ekologických zátěží a výrazným znečišťovatelem jsou také lokální topidla v rodinných domech.

Vracíme se tedy na začátek, abychom si řekli co je vlastně ekologický kotel. Tzv. ekologický kotel musí splňovat limity plynných emisí a tuhých znečišťujících látek, které jsou stanovené zákonem. Touto definicí se dá takto jednoduše shrnout a vysvětlit tento pojem.

Problematika je však složitější než to na první pohled vypadá. Na jedné straně máme kotle, které plní veškeré zákonné normované hodnoty emisí a parametry s tím spojené což je v naprostém pořádku, ale dalšími faktory které jsou mnohem důležitější v rámci problematiky znečišťování ovzduší lokálními topidly zejména na tuhá paliva je samotné palivo a také způsob provozování takového kotle.

Kotel GrantNyní si probereme tyto dvě zásadní podmínky, které hrají tu nejdůležitější roli v této problematice zvané ekologický kotel. První zásadní problém je palivo, které je používáno jako médium v těchto kotlích. Uhlí, uhlí je nejvíce používané palivo v lokálních topeništích tedy zejména v rodinných domech v České Republice. Řeč je o hnědém uhlí, které dominuje tomuto segmentu a tato skutečnost bude díky masivním kotlíkovým dotacím nadále pokračovat a je docela možné, že tento trh domácí spotřeby silně poroste. Problémem však je, že na trhu bývá poměrně často méně kvalitní hnědé uhlí, které svými parametry nesplňuje požadavky a tím se výrazně podílí na negativním znečišťování ovzduší lokálními topidly. Na tomto místě je karta na straně státu a jeho kontrolních mechanismech aby eliminoval tuto skutečnost na co nejnižší možnou úroveň, aby prvotní smysl ekologických kotlů na uhlí přinesl své ovoce v podobě výrazného snížení znečištění ovzduší.

Druhým problémem je nesprávné provozování takových to kotlů na uhlí. Bohužel ve většině případů jde o selhání lidského faktoru v kombinaci s určitou dávkou neznalostí či lhostejností dokonce v některých případech jde o lidskou lenivost. Tak jako tak každému majiteli kotle na uhlí by nemělo být lhostejno, že nesprávným provozováním zamořuje a obtěžuje své okolí byť o má doma teplo a o to přeci jde no ne. Když už tady máme ty ekologické kotle na uhlí, které díky kotlíkovým dotacím můžeme mít takřka zadarmo, chovejme se tak, aby smysl toho všeho nebyly jen prázdná slova ale uskutečněné činy. Vždyť to všechno děláme mimo jiné pro sebe a další a další generace.  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím