Nacházíte se: 
Kotle » Legislativa » Ekodesign

Ekodesign

Ekodesign, ekodesign, ekodesign, toto slovo v posledních měsících slyšíme stále častěji. Než si vysvětlíme co toto slovo vlastně znamená a vyjadřuje, tak si řekneme proč se z něj stalo v našem oboru jedno z nejdůležitějších slov dnešních dní.

Všichni víme jaký je tlak na domácí zdroje tepla, tedy na lokální topeniště, zejména na uhlí v souvislosti s neuspokojivým stavem ovzduší. Kotle na uhlí v České republice v domácnostech jsou v majoritním postavení a tak tomu bude i nadále. Aby nedocházelo k neustálému zamořování ovzduší, těmito dnes již nevyhovujícími spotřebiči, byly zavedeny tzv. kotlíkové dotace, které mimo jiné podporují výměnu stávajících nevyhovujících kotlů na uhlí za moderní ekologické kotle.

Pojem ekologický kotel vysvětlujeme v jiném článku a dále se již tímto zabývat nebudeme. A tak se dostáváme k jádru tohoto článku, abychom si vysvětlili pojem EKODESIGN. Ekodesign je směrnice, která zavádí soubory parametrů, které musí splňovat jednotlivé výrobky uváděné na trh v členských zemích EU. V našem případě nás zajímá směrnice o ekodesignu zacílená na teplovodní zdroje tepla tedy kotle na tuhá paliva a to konkrétně lokální topidla.

Tato směrnice přesně definuje parametry jednotlivých výrobků, které budou uváděny na trhy v rámci EU. Jednotlivé parametry jako například sezónní energetická účinnost, emise oxidu uhelnatého, emise oxidu dusíku viz tabulka.

Přehled hodnot emisních limitů a účinností pro kotle na tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva – parametry pro Ekodesign

Limitní hodnoty – platnost od 1.1.2020

sezónní energetická účinnost vytápění [%]

75 (kotle o výkonu ≤ 20 kW)
77 (kotle o výkonu > 20 kW)

pevné částice (PM)

40 (automaticky provozované kotle)
60 (manuálně provozované kotle)

organické plynné sloučeniny (OGC) [mg/m3]

20 (automaticky provozované kotle)
30 (manuálně provozované kotle)

oxid uhelnatý (CO) [mg/m3]

500 (automaticky provozované kotle)
700 (manuálně provozované kotle)

oxidy dusíku (NOx) [mg/m3]

200 (kotle na biomasu)
350 (kotle na fosilní paliva)

Pozn.: všechny emisní limity jsou uváděny při 10% podílu O2

Přehledová tabulka s povinnostmi souvisejícími s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva

01.01.2014

Zákaz prodejů kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy).

01.01.2017

Povinnost předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy).

01.01.2018

Zákaz prodejů kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy).

01.01.2020

Zákaz prodejů kotlů 4. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 5. emisní třídy).

01.01.2022

Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny).

Proč toto doposud neznámé slovo je skloňováno více a více a v čem tkví podstata věci. Takže jak jsme si již řekli o pár řádků výše, byly zavedeny masivní kotlíkové dotace, aby došlo k výměně starých neekologických kotlů na uhlí za nové ekologické kotle. Jako jedna z nejdůležitějších věcí v této souvislosti je podmínka, že tyto kotle musí plnit požadavky směrnice o ekodesignu. Aby tyto parametry jednotlivé kotle tuhá paliva splnily, muselo dojít ke změnám v konstrukci kotlů a jejich jednotlivých částí. Kotle nové konstrukce plní v současné době ty nejpřísnější parametry a jsou podporovány dotačním titulem. Proto slovo ekodesign nabylo tak na vážnosti a důvody jsou prosté. Je-li na straně jedné podpora na výměnu kotlů na uhlí v takto masivní formě, tak pochopitelně tyto kotle musí plnit ty nepřísnější parametry. Na straně druhé nutí výrobce neusnout na vavřínech, aby své výrobky neustále zdokonalovali a drželi krok s konkurencí, protože jinak by na silně konkurenčním trhu neuspěli.  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.
Rozumím