Prohlídky kotlů
Nacházíte se: 

UNI KOMFORT

Kotle UNI KOMFORT, UNI KOMFORT plus

Kotle EkoKomfort automat

Kotle UNI KOMFORT jsou kotle s ocelovým výměníkem a retortovým hořákem. Palivo je do hořáku dopravováno pomocí šnekového dopravníku. Ekvitermní regulace je ve standardním vybavení kotle.

 

UNI KOMFORT 24

objednat

64 990,- Kč bez DPH

78 637,90 Kč s DPH

Termín dodání: 30 dnů

automatický kotel na uhlí včetně ekvitermního regulátoru ecoMAX800, ve 4. emisní třídě, dotace ve výši 60.000,-Kč

 

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2014-2020 - Prioritní osy 2.1, Operačního programu Životní prostředí – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností - kotle UNI KOMFORT - nesplňují podmínky pro získání dotace

 

UNI KOMFORT se dodává ve dvou variantách:

UNI KOMFORT - bez přídavného roštu pro ruční topení (jen automatický provoz)

certifikované palivo: černé uhlí (frakce 5-25 mm),

 

UNI KOMFORT plus - s přídavným roštem pro ruční topení

Kotel je navíc vybaven vodním roštem, který slouží pro ruční topení v kotli. Pak zákazník může použít širokou škálu paliv (uhlí, koks, dřevo...).

certifikované palivo: černé uhlí (frakce 5-25 mm),

PALIVO RUČNÍ REŽIM: černé uhlí (kostka, ořech 1), hnědé uhlí (kostka, ořech 1), koks, dřevo (max. rozměry v návodu ke kotli)

RUČNÍ TOPENÍ: lze použít i v ručním režimuVýrobcem těchto produktů je HKS Lazar

ecoSTER200 - pokojový modul

ecoNET300 - wifi-modul

Max. výkon: 16,24, 34 a 44 kW
 
materiál: Ocel palivo: černé uhlí (5-25mm)
podavač: šnekový emise:

třída 3 a 4

(dle EN 303-5 : 2012)

hořák: retorta výměník: ocel
řídící jednotka:  EcoMax800R Objem zásobníku 250 l, 500 l
UK obr celni pohled UniKomfort otevřený kotel UniKomfort horní čast 1 UniKomfort horní část 2

Obecný popis

UNI KOMFORT - je kotel ocelové konstrukce, kdy podavač podává palivo ze zásobíku paliva do hořáku.

Šnekové podávání paliva umožňuje spalovat frakci černého nebo hnědého uhlí 5-25 mm a dřevěné pelety.

Celý kotel je opláštěn ocelovým plechem, který je ošetřen kvalitním práškovým lakem. Pod opláštěním je izolace z minerální vlny. Dvířka jednotlivých komor kotle jsou pak překryta dalšími krycími dvířky.

UNI KOMFORT plus -je navíc vybaven dodatečným roštěm, který umožňuje v kotli topit u ručně klasickými tuhými palivy.

Dolní spalovací komora

Spalovací komora zajišťuje účinné spalování pevné frakce i prchavých částí odplynění uhlí . Uprostřed komory se nachází litinový retortový hořák, do něhož je uhlí přiváděno šnekovým podavačem. V horní vnitřní části hořáku se nacházejí kanály s přívodním vzduchem . Vznikající popel je posouván ke okrajům hořáku a poté padá do popelníku. Komora je vyložena keramickým materiálem, který stabilizuje teplotní poměry a zajišťuje dokonalé spalování škodlivých plynů.

Vzduchotěsnost spalovací komory umožňuje kontrolovaný proces spalování vrstev paliva. V přední části spalovací komory se nacházejí dvířka pro přístup k hořáku za účelem zapalování uhlí, periodického čištění nebo pro optickou kontrolu topeniště.

UPOZORNĚNÍ : Dvířka otvírejte jen při vypnutém ventilátoru, regulace kotle musí být v režimu ruční ovládání!

Horní spalovací komora (jen u kotle UNI KOMFORT plus)

Horní spalovací komora se používá při ručním topení tuhými palivy (dřevo, uhlí a pod.). Dno horní spalovací komory tvoří vodní rošt na kterém probíhá odhořívání paliva. Poměrně velký rozměr spalovací komory umožňuje komfortní topení i v ručním režimu.

Celý prostor horní spalovací komory tvoří vodní plášť, který zajišťuje dokonalý přenos tepla.

Komora trubkového výměníku

V horní část kotle tvoří trubkový výměník tepla, kdy trubkovnice jsou umístěny vodorovně. Komora výměníku má svoje dvířka, takže pro čištění výměníku není nutno rozebírat kotel, stačí jen otevřít dvířka komory (popřípadě boční čistící otvor) a kartáčem odstranit případné nečistoty.

Podavač paliva

Palivo je vedeno ze zásobníku paliva do retortového hořáku pomocí šnekového dopravníku. Podávání paliva je řízeno regulací v závislosti na nastavení regulace a energetických požadavků kotle.

Zásobník spolu se šnekovým dopravníkem tvoří nedílnou součást kotle a je dodáván v pravém nebo levém provedení. Šnekový dopravník je vybaven střižným šroubkem, který zabezpečuje dopravník před poškozením v případě zablokování dopravníku tvrdým materiálem (kámen apod.)

Přívod spalovacího vzduchu

Ventilátor zajišťuje dodávku nutného množství vzduchu pro proces dokonalého spalování v topeništi. Vzduch je vháněn do retortového hořáku, jeho množství je regulováno pomocí klapky na ventilátoru.

Zásobník paliva

Je umístěn nad podavačem paliva, vždy z boční strany kotle. Je vyroben z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou. Víko zásobníku je opatřeno gumovým těsněním.

Typ UK 16 UK 24 UK 34 UK 44
Šířka mm 1280 1280 1280 1470
Výška mm 1665 1665 1665 1745
Hloubka mm 810 810 970 970

 

PODROBNÉ INFORMACE VIZ TECHNICKÝ LIST

 

Tepelně technické parametry

Typ UK 16 UK 24 UK 34 UK 44
Nominální výkon černé uhlí: kW 16 24 34 44
Nominální výkon hnědé uhlí: kW 14 20 29 38
Nominální výkon dřevěné pelety: kW 12 19 27 35
Účinnost max. % 81 81 81 81