Prohlídky kotlů
Nacházíte se: 

Kotle s automatickým podáváním

Kotle EKO PERFEKT

Kotle s automatickým podáváním Eko Perfekt

Kotle s automatickým podáváním EKO PERFEKT jsou kotle s litinovým výměníkem a retortovým hořákem. Palivo je do hořáku dopravováno pomocí šnekového dopravníku. Ekvitermní regulace je ve standardním vybavení kotle.
Kotel EKO PERFEKT je certifikován jako kotel s automatickým podáváním paliva.

kotel je certifikován na palivo : černé uhlí (frakce 5-25 mm)

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2014-2020 - Prioritní osy 2.1, Operačního programu Životní prostředí – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností - kotle EKO PERFEKT - nesplňují podmínky pro získání dotace

 

hks lazar

Výrobcem těchto produktů je HKS Lazar

ecoSTER200 - pokojový modul

ecoNET300 - wifi-modul

Max. výkon: 22, 26, 35, 45 kW
 
materiál: litina, ocel palivo: černé uhlí (5-25mm)
podavač: šnekový emise:

třída 3, třída 4

(dle EN 303-5 : 2012)

hořák: retorta výměník: litina
řídící jednotka:  EcoMAX 800R Objem zásobníku 220 l, 500 l
       
EKO PERFEKT 1 EKO PERFEKT 3 EKO PERFEKT 4 EKO PERFEKT 5 EKO POERFEKT 6 EP obr kanystr EP obr rez kotlem

Tepelný výměník

Tepelný výměník je vyroben z litiny a tvořen horní a střední komorou. Spodní komora je ocelová a je opatřena vodním pláštěm pro získávání tepla z popelníku.

Horní komora

V komoře jsou umístěny keramické desky, které zvyšují účinnost kotle. Dvířka horní komory slouží k čištění horní části kotlového výměníku.

Střední komora

Je rovněž umístěna v litinové části kotle. V této komoře je umístěn vodní litinový rošt, který je součástí výměníku kotle. Za hlavními dvířky této komory jsou umístěny druhé malé litinové dvířka pro přístup k litinovému vodnímu roštu, které slouží k číštění výměníku kotle

Dolní komora

Komora je vyrobena z oceli a je opatřena dvojitým vodním pláštěm pomocí kterého je využito i teplo z popelníku.

V komoře je umístěn retortový hořák, který je používán v automatickém režimu přikládání standardizovaným palivem (viz technické parametry paliva pro automatické přikládání). Nad retortovým hořákem je umístěn litinový nebo keramický deflektor , který zdokonaluje proces spalování.

Pod retortovým hořákem je umístěn popelník z ocelového plechu, který se skládá ze dvou částí.

Podavač paliva

Palivo je vedeno ze zásobníku paliva do retortového hořáku pomocí šnekového dopravníku. Podávání paliva je řízeno regulací v závislosti na nastavení regulace a energetických požadavků kotle.

Zásobník spolu se šnekovým dopravníkem tvoří nedílnou součást kotle a je dodáván v pravém nebo levém provedení. Šnekový dopravník je vybaven střižným šroubkem, který zabezpečuje dopravník před poškozením v případě zablokování dopravníku tvrdým materiálem (kámen apod.).

Přivod spalovacího vzduchu

Ventilátor zajišťuje dodávku nutného množství vzduchu pro proces dokonalého spalování v topeništi. Vzduch je vháněn do retortového hořáku, jeho množství je regulováno pomocí klapky na ventilátoru.

UPOZORNĚNÍ : Po vypnutí kotle je nutné uzavřít klapku ventilátoru.

Retortový hořák

Retortový hořák s tzv. spodním automatickým přikládáním je vyroben z litiny a je umístěn v ocelovém koleně, do hořáku je přiváděn spalovací vzduch pomocí ventilátoru. Palivo je automaticky podáváno šnekovým dopravníkem ze zásobníku paliva na základě požadavku regulace. Ve spodní části hořákového kolena je umístěn čistící otvor.

Typ EP 23 EP28 EP 35   EP 45
Šířka mm 1170  1170 1170   1270
Výška mm 1620  1620 1620   1620
Hloubka mm 790 885 980    1075

 

PODROBNÉ INFORMACE VIZ TECHNICKÝ LIST

 

Tepelně technické parametry

Typ EP 23  EP28 EP 35   EP 45
Max. výkon černé uhlí: kW 22 26 35    45
Účinnost max. % 81 83,7 81    81