Prohlídky kotlů
Nacházíte se: 

EKO KOMFORT

Kotle EKO KOMFORT

Kotle EkoKomfort

Kotle EKO - KOMFORT jsou kotle s ocelovým výměníkem a retortovým hořákem. Palivo je do hořáku dopravováno pomocí šnekového dopravníku. Ekvitermní regulace je ve standardním vybavení kotle.
Obsluha kotle je minimalizovaná jen na doplňování paliva a vybírání popele. V největších mrazech se doplňuje palivo 1 x denně a v přechodovém období 1 x za 3 až 4 dny. Obsluha kotle EKO KOMFORT je téměř tak pohodlná jako u plynového kotle.

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2014-2020 - Prioritní osy 2.1, Operačního programu Životní prostředí – Snížení emisí z lokálního vytápění domácností - kotle EKO KOMFORT - nesplňují podmínky pro získání dotace

 

CERTIFIKOVANÉPALIVO : černé uhlí (frakce 5-25 mm)

náhradní palivo:  hnědé uhlí frakce (5-25 mm), dřevěné pelety (pr. 6 a 8 mm)

RUČNÍ TOPENÍ : nelze topit ručně, kotel je provozován výhradně v automatickém režimu

 

hks lazar

Výrobcem těchto produktů je HKS Lazar

ecoSTER200 - pokojový modul

ecoNET300 - wifi-modul

Max.výkon: 38, 49, 75 kW
 
materiál: Ocel palivo: černé uhlí
podavač: automatický šnekový emise:

třída 3

(dle EN 303-5 : 2012)

hořák: retorta výměník: ocel
řídící jednotka: EcoMAX 800R Objem zásobníku 250 l, 500 l, 1000 l
       
EK obr celni pravy EK obr celni pohled EK obr celni levy pohled EK obr horakova komora EK obr retortovy horak EK obr rez kotlem EKO KOMFORT zadni pohled EKO KOMFORT skupina

Kotle EKO KOMFORT jsou určeny pro :

  • rodinné domky
  • bytové domy
  • menší penziony a hotely
  • menší firemní areály

Kotle EKO - KOMFORT jsou určeny pro náročného zákazníka, který požaduje ekologický, ekonomický a spolehlivý provoz kotelny s minimálními nároky na obsluhu kotle.
Obsluha kotle je minimalizovaná jen na doplňování paliva a vybírání popele. V největších mrazech se doplňuje palivo 1 x denně a v přechodovém období 1 x za 3 až 4 dny. Obsluha kotle EKO KOMFORT je téměř tak pohodlná jako u plynového kotle.

NOVINKA systém čištění výměníku kotle:

V současném provedení je pro vyčištění výměníku sejmout horní plášť kotle a pak odšroubovat kryt komory nad výměníkem. Je to operace, kterou uživatel dělá velmi neochotně (pokud ji dělá vůbec). Proto výrobce nabízí možnost vybavit kotel systémem čištění (jen pro kotle EKO KOMFORT 38, 49 kW).

Jak to funguje:

Na straně kotle je upevněna páka, která je připojena na mechanismus, který je umístěn v kotli. V každé trubce výměníku kotle jsou umístěny „pružiny“, které jsou spojeny s mechanismem. Pohybem páky se pak provede vyčištění výměníku.

Operace je to velmi jednoduchá, rychlá a čistá. Pravidelně čištěný výměník pak přinese uživateli nižší spotřebu paliva = úspory za vytápění.

REGULACE KOTLE (ekvitermní)

Každý kotel EKO KOMFORT je vybaven tzv. ekvitermní regulací, která umožňuje provozovat kotel v týdenním programu a to jak pro topení tak i pro výrobu teplé užitkové vody. V dodávce kotle je regulace včetně potřebných teplotních čidel (pohyblivé členy - čerpadlo, 4-cestný ventil s el. pohonem atd. je dodávka stavby).

Tepelný výměník

Konstrukce je svařována z uhlíkové oceli , elementy s přímým kontaktem se spalinami jsou provedeny z oceli se zvýšenou odolností (kotlová ocel ). Třítahový kruhový výměník nad komorou topeniště má moderní technické řešení zvyšující účinnost a snižující emise škodlivin. Keramický deflektor, který zajišťuje dokonalé spalování, je umístěný pod horním krytem výměníku.
Vertikální průtok spalin výměníkem omezuje usazování prachu (nesnižuje se účinnost), což zvětšuje komfort obsluhy (není nutno často čistit) . Moderní konstrukce zajišťuje snadný přístup ke komorám . Modul tepelného výměníku je opláštěn ocelovým plechem . Prostor mezi kryty a tepelným výměníkem je vyplněn izolačním materiálem z minerálního vlákna bez azbestu.

Spalovací komora

Spalovací komora zajišťuje účinné spalování pevné frakce i prchavých částí odplynění uhlí . Uprostřed komory se nachází litinový retortový hořák, do něhož je uhlí přiváděno šnekovým podavačem. V horní vnitřní části hořáku se nacházejí kanály s přívodním vzduchem. Vznikající popel je posouván ke kraji hořáku a poté padá do zásuvky popelníku.

Vzduchotěsnost spalovací komory umožňuje kontrolovaný proces spalování vrstev paliva. V přední části spalovací komory se nacházejí dvířka pro přístup k hořáku za účelem zapalování uhlí, periodického čištění nebo pro optickou kontrolu topeniště.

UPOZORNĚNÍ: Dvířka otvírejte jen při vypnutém ventilátoru, regulace kotle musí být v režimu ruční ovládání!

Popelník

Popelník se je umístěn pod hořákem ve spalovací komoře. V popelníku se nacházejí zásuvky , do nichž padá popel. V přední části se nacházejí dvířka. Kotle s výkonem 99 kW a výše nejsou v popelníku vybaveny zásuvkama. Vnitřní část komory popelníku je osazena žáruvzdorným materiálem.

Podavač paliva

Palivo je vedeno ze zásobníku paliva do retortového hořáku pomocí šnekového dopravníku. Podávání paliva je řízeno regulací v závislosti na nastavení regulace a energetických požadavků kotle. Zásobník spolu se šnekovým dopravníkem tvoří nedílnou součást kotle a je dodáván v pravém nebo levém provedení . Šnekový dopravník je vybaven střižným šroubkem, který zabezpečuje dopravník před poškozením v případě zablokování dopravníku tvrdým materiálem (kámen apod.)

Zásobník paliva 

Zásobník je vyroben z ocelového plechu, který je opatřen základním nátěrem a vrchní barvou. U malých kotlů  do 49 kW je zásobník opatřen (z pohledové strany) krytem, který zakrývá šněk a jeho pohonnou jednotku a zároveň snižuje hlučnost zařízení.

Šnek je vyroben z oceli o tloušťce 5 mm. Je poháněn elektromotorem na 230 V a u kotlů nad 75 kW pak elektromotorem na 380 V.

Zásobník může být umístěn vlevo nebo vpravo , záleží na požadavku zákazníka. Rovněž velikost zásobníku lze upravit dle požadavků zákazníka.

Přívod spalovacího vzduchu

Primárni vzduch: Ventilátor zajišťuje dodávku nutného množství vzduchu pro proces dokonalého spalování v topeništi. Vzduch je vháněn zespodu do retortového hořáku, jeho množství je regulováno pomocí klapky na ventilátoru.

Sekundární vzduch: U kotlů 75 kW je do prostoru nad hořákem vháněn dodatečný vzduch (sekundární) pro lepší spalování, aby bylo dosaženo nízkých emisních limitů.

Typ       EK 38 EK 49 EK 75
Šířka mm       1470 1470 1820
Výška mm       1510 1520 2010
Hloubka mm       1100 1100 1230

 

PODROBNÉ INFORMACE VIZ TECHNICKÝ LIST

 

Tepelně technické parametry

Typ       EK38 EK49 EK75
Max. výkon černé uhlí: kW       38 49 75
Max. výkon hnědé uhlí: kW       33 42 64
Max. výkon dřevěné pelety: kW       31 39 60
Účinnost max. %       84 84 84